bonanza

bonanza是什么意思,词典释义与在线翻译:

基本释义

  • f.(阴性名词) 风平浪静; ...
  • ……

bonanza的相关词典:

正版词典

bonanza  : 
在 《外研社韩语词典》 中查看更多...
bonanza  : 
在 《大家的日语》 中查看更多...
bonanza  : 
在 《外研社法语词典》 中查看更多...
bonanza  : 
在 《外研社意大利语词典》 中查看更多...
bonanza  : 
在 《外研社德语词典》 中查看更多...
bonanza  : 
在 《外研社俄语词典》 中查看更多...

临近单词

目录
应用 附录 查词历史
    今日热词